26. 6. 2017 | Ing. Václav Horský |

Cíl semináře:
Cílem semináře je informovat účastníky  o právech a povinnostech zaměstnavatele, upozornit na možná úskalí a ujasnit si správné postupy při vedení personální agendy. Seminář je zaměřen na praktické řešení problémů a je rozšířen o novou legislativu roku 2017. V rámci každého níže uvedeného bodu budou zdůrazněny změny 2017, pokud již byly schváleny nebo jsou v legislativním procesu.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance, personalisty, účetní, mzdové účetní a pro všechny, kteří se zabývají problematikou vedení personální agendy a jejím zpracováním.

Lektor:
Ing. Václav Horský
- specialista na pracovně-právní problematiku

Obsah semináře:

  1. Pracovní poměr
  2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  3. Pracovní doba a doba odpočinku
  4. Péče o zaměstnance
  5. Potvrzení o zaměstnání
  6. Osobní spis
  7. Aktuální dotazy a diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

26. června 2017 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:
221743 - 26. 6. 2017

Objednávkový formulář:

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!