30. 5. 2019 | Ing. Lydie Musilová

MANERA CONSULTA, s.r.o. ve spolupráci s EKONOMPRESS

Cíl semináře:

Seminář bude zaměřen na podrobnou problematiku DPH u neziskových subjektů, zejména obcí a příspěvkových organizací při uplatňování DPH, včetně kontrolních vazeb na účetnictví.

Seminář je vhodný i pro dlouhodobé plátce, pokud si chtějí osvěžit celou problematiku znovu.

 Cílová skupina:

- ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, kulturních služeb, technických služeb

- ekonomy a účetní územních samosprávných celků

Lektor:

Ing. Lydie Musilová -  Zkušená lektorka s dlouholetou a rozsáhlou praxí, specializující se na problematiku DPH a daň z příjmů u neziskových subjektů, metodik DPH pro obce a příspěvkové organizace nejen v působnosti Olomouckého kraje, spoluautorka řady publikací z oblasti DPH v neziskové sféře zejména nově vydané publikace Kraj a obec v pozici plátce DPH, kterou si můžete na semináři zakoupit.

Lektorka vede svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

 

Obsah semináře:

- Vznik povinnosti registrace – sledování obratu, posouzení prodeje pozemků v kontextu sledování obratu u ÚSC

- Předmět daně, výkon veřejné správy u obcí

- Základní pojmy

- Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží, poskytování služeb a převodu nemovitostí, dílčí plnění, přeúčtování služeb atd., na praktických příkladech

- Vymezení základu daně, výpočtu daně, zaokrouhlování, vyúčtování záloh

- Oprava ZD a výše daně, včetně přenesení daně, s vazbou na kontrolní hlášení

- Pravidla pro vystavování daňových dokladů, typy dokladů, jejich náležitosti, archivace, daňové doklady v elektronické podobě a „PDF“, auditní stopa

- Nárok na odpočet daně– pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu

- Sazby daně u zboží a služeb včetně stavebně-montážních prací

- Daňové režimu neziskových subjektů, nejčastější smluvní vztahy ve vazbě na DPH, zejména oblast nájemních vztahů, výchovně-vzdělávací činnosti, kultury, sportu a dalších osvobozených plnění podle §51

- Přenesení daňové povinnosti na příjemce u vybraných plnění – odpad, stavebně- montážní práce a plnění dle přílohy č.6

- Ručení za daň v kontextu platby na zveřejněné bankovní účty a nespolehlivým plátců

- Kontrolní hlášení a jeho vyplnění – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.

- Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období a řešení v praxi

- Přeshraniční plnění

- Základní modelové účetní příklady na uskutečněná a přijatá plnění, včetně přeshraničních plnění s vazbou na vyplnění kontrolního hlášení

- Kontrolní vazby účetnictví na daňové přiznání

- Dodání vybraných nemovitých věcí, zejména pozemků, příklady řešení, určeno jen ÚSC

 

V průběhu výkladu bude věnován velký prostor dotazům.

 

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

30. května 2019 od 8:30  až do 15:00 hod.

Cena semináře:

1490.- Kč

V ceně semináře je zahrnuto:

- materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit se, je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

Variabilní symbol: 3052019; do poznámky napište jméno účastníka

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!