Detaily události

  • Datum:
  • Kategorie:

Cíl semináře:
Seminář má za cíl poskytnout náhled do problematiky vlastnictví z hlediska právního, seznámí posluchače se změnami, ktreré souvisí s novelou občnského zákoníku a zákonem o obchodních korporacích. Bude probrána oblast změn odpovědností statutárních orgánů obchodních společností – jednatelů, předsedů a členů představenstev či dozorčích rad.

Více informací naleznete v nabídce seminářů.

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!