Vážení návštěvníci máme pro vás pestrou nabídku aktuální kurzy a školení, ale pro přehled přidáváme přehled kurzů, které u nás již proběhly. Pokud vás nějaké téma zajímá a zrovna není na plánu, neváhejte se na nás obrátit a téma můžeme naplánovat do budoucna znovu.

Seminář se bude zabývat DPH při obchodu mezi ČR a SR, EU a třetími teměmi v roce 2018. Obdobně bude podán výklad právní úpravy na Slovensku a porovnání obou právních norem. Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance, daňové poradce, finanční účetní, účetní, ekonomy, všechny, kteří mají zájem o uvedenou problematiku a další pokročilé zájemce.

Cílem semináře je získání kompletního přehledu v daních a účetnictví v rámci fungování malé a střední firmy. Z důvodu rozsáhlosti tématu je seminář rozdělen na dvě části.  Cílem semináře je získání kompletního přehledu v daních a účetnictví v rámci fungpvání malé a střední firmy. Z důvodu rozsáhlosti tématu je seminář rozdělen na dvě části.

Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb., nabyla účinnosti 1. listopadu 2017. Následně byla provedena o novelizace prováděcí vyhlášky o pracovnělékařských službách č. 79/2013 Sb., která vyšla ve sbírce a zároveň je platná od 15.12.2017. Tyto změny přinesly do povinného zabezpečení pracovnělékařských služeb závažné novinky. V některých případech došlo k určitému uvolnění právní úpravy, v jiných pak naopak k zpřesnění i jejímu zpřísnění.

- Cílem je prohlubování kvalifikace úředníků a ekonomů ÚSC a příspěvkových organizací související s právní úpravou kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem. Seminář bude obsahovat aktuální informace k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole se zaměřením na povinnosti územních samosprávných celků a příspěvkových organizací na úseku schvalovacích postupů v řídící kontrole a taktéž informace o připravovaných změnách.

Stavební zákon prošel změnou a byl novelizován. Všechny změny budou platit od ledna roku 2018. Dlouho očekávaná novela stavebního zákona je na světě a zřejmě to není konečná verze. Budou následovat prováděcí vyhlášky aj.

Seminář na téma EET vede zkušená lektorka, která byla u zrodu EET a která je schopna nejen vysvětlit danou problematiku i laikům, ale také zodpovědět veškeré záludné dotazy.

Jako jedna z mála firem v Ostravě a okolí a potažmo v celém Moravskoslezském kraji máme v nabídce seminář na téma Sklady, zásoby včetně příkladů kalkulací. Odborný seminář je veden zkušenou lektorkou a daňovou poradkyní, která provede posluchače touto složitou problematikou přehledně a profesionálně.

Také neumíte říkat ne? Máte někdy problém komunikovat s kolegy nebo klienty? Máte pocit, že Vás ostatní využívají nebo s Vámi manipulují? Pojďte tomu udělat přítrž! Tyto semináře vede zkušená psycholožka, která je schopná Vás nasměrovat a otevřít oči tak, abyste získali větší sebejistotu a byli schopni otočit kartu. Po semináři si bude umět poradit s manipulátory i psychickými „vyděrači“. A říct NE už nebude problém.

V naší nabídce najdete několik různých typů seminářů na téma exekuce. Je možné absolvovat např. kombinovaný seminář Exekuce z pohledu firem a OSSZ – dva různé pohledy v jednom semináři. Nebo můžete zvolit seminář Zdravotní pojištění, oddlužení a exekuce – seminář nabitý informacemi, který spojuje více témat dohromady.

Jako jedna z mála vzdělávacích agentur v Ostravě mám ve své nabídce seminář na téma Pohledávky a dluhy z pohledu účetního a daňového. Každý, kdo podniká se dříve či později dostane k řešení pohledávek a dluhů.

Jedno z nejžhavějších témat současnosti. Co přinese nové nařízení EU na ochranu osobních údajů do života firem? Jaké opatření bude nutné přijmout a na co se připravit? Týká se toto nařízení všech firem nebo jen těch velkých? A takto bychom mohli v otázkách pokračovat dále, ale potřebujeme znát odpovědi! A ty Vám přinese náš seminář na téma GDPR z pohledu zaměstnavatele.

Zákoník práce a jeho předpisy a nařízení provází každou firmu, která zaměstnává lidi. Denně je nutné řešit pracovně právní problémy, které práce s lidmi přináší. Výklad zákoníku není vždy jednoznačný a mnohdy je znění paragrafů nekonkrétní. Anebo je možné si daný paragraf vyložit různými způsoby. Seminář na toto téma je veden zkušeným dlouholetým lektorem, který je schopen Zákoník práce podat tak srozumitelně, že budou mít i začátečníci zcela jasno.

 • Asertivita v praxi
Pochopit chování svoje a druhých lidí, umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získat znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Trénovat použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získat vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu.
 • Automobil v praxi

Automobil v účetnictví, Automobil a daně z příjmů, Automobil a DPH, Silniční daň, Další daně a poplatky související s využíváním automobilu.

 • Cestovní náhrady 

Cílem semináře je podrobně vysvětlit nejen základní principy a postupy poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské i příspěvkové sféře a možnosti fyzických osob-podnikatelů při obdobných cestách, ale i postupy v navazujících oblastech. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákoník práce pro začátečníky

Seminář je zaměřen na začínající mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří začínají pracovat s cestovními příkazy a náhradami. Výklad bude veden od základů a jednotlivá témata vysvětlena na praktických příkladech.

 • Čtení technické a výkresové dokumentace ve strojírenství – praktické cvičení

Cílem školení je zlepšení znalostí pracovníků v oblasti čtení výkresové dokumentace. Školení je zaměřeno na schopnost zaměstnanců porozumět a řádně aplikovat informace výkresové dokumentace do praxe – musí být schopni správně „přečíst“ výkresovou dokumentaci.

 • Čtení technické a výkresové dokumentace ve strojírenství – teorie a výklad

Cílem školení je zlepšení znalostí pracovníků v oblasti čtení výkresové dokumentace. Školení je zaměřeno na schopnost zaměstnanců porozumět a řádně aplikovat informace výkresové dokumentace do praxe – musí být schopni správně „přečíst“ výkresovou dokumentaci.

 • Daň z příjmu fyzických osob

Cílem semináře jsou aktuální problémy v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob 2018/2019. Dále se bude zabývat změnami ve zdaňování příjmů fyzických osob podle aktuální legislativy a problémy s tím souvisejících.

 • Daň z příjmu právnických osob a daňově uznatelné náklady

Cílem semináře daň z příjmů právnických osob je probrat podstatné změny předpisů pro rok 2018, které nastaly a změny, které nastanou v roce 2019, v souvislosti s daní z příjmů právnických osob a daňově uznatelných a neuznatelných nákladů.

 • Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetní závěrku

Cílem semináře je probrat podstatné změny předpisů pro rok 2017 a 2018, které mají vliv na vystavení daňového přiznání za rok 2017.  Tento kombinovaný seminář je spojením účetní závěrky a daní z příjmů právnických osob včetně daňového přiznání za rok 2017.

 • Daň z příjmů ze závislé činnosti včetně novinek pro rok 2019

Cílem semináře daň z příjmů ze závislé činnosti je upozornit na změny právních předpisů účinných od roku 2018 a v roce 2019 a seznámit s novými výklady právních předpisů, ke kterým došlo v loňském roce v oblasti daně z příjmu ze závislé činnosti.

 • Daně a účetnictví v souvislostech pro malé a střední firmy - 1.část

Cílem semináře je získání kompletního přehledu v daních a účetnictví v rámci fungování malé a střední firmy. Z důvodu rozsáhlosti tématu je seminář rozdělen na dvě části.

 • Daně a účetnictví v souvislostech pro malé a střední firmy - 2.část

Cílem semináře je získání kompletního přehledu v daních a účetnictví v rámci fungování malé a střední firmy. Z důvodu rozsáhlosti tématu je seminář rozdělen na dvě části.

 • Dlouhodobý majetek z pohledu účetnictví a daní

Cílem semináře je objasnění problematiky týkající se dlouhodobého majetku. Výklad bude prokládán praktickými příklady a přizpůsoben posluchačstvu, směrem ke složitějším příkladům praxe.

 • DPH 2018 s příklady z praxe - odpolední termín

Cílem semináře je seznámení se změnami zákona o DPH pro rok 2018, s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby. Seminář je zaměřen na vypracování příkladů z oblasti DPH. Během semináře budete společně s lektorkou vypracovávat více, než 60 příkladů napříč zákonem o DPH.

 • DPH 2018 v návaznosti na novelu 2019 

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami DPH pro rok 2019 a zrekapitulovat podstatné změny, které nabyly účinnost v druhé polovině tohoto roku. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy posluchačů.

 • DPH 2018 v příkladech a z praxe

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami DPH pro rok 2018 a zrekapitulovat podstatné změny, které již nabyly účinnost. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy posluchačů

 • DPH a elektronická evidence tržeb

Seznámit posluchače s novelou zákona o DPH a s pravidly platnými pro elektronickou evidenci tržeb, jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb.

 • DPH mezi státy EU – příklady

Cílem semináře je procvičení znalostí na praktických příkladech, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na poslední aktuální změny. Vypracování ústních odpovědí k 8 příkladům, které kopírují různé obchodní případy a jsou kumulací různých plnění. Obsahově jsou sestaveny na základě okruhů z 1. dne semináře. Ke každému příkladu je lektorem doplněn skicou na tabuli pohyb zboží, služeb a daňových dokladů, což současně s písemným textem příkladů vytváří jednodušší orientaci ve složitých závazkových vztazích a uplatnění DPH.

 • DPH mezi státy EU – výklad

Cílem semináře DPH mezi státy EU – výklad je vysvětlení problematiky DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi a to v přímé závislosti na aktuálních změnách zákona. Cílem prvního dne je seznámení se, příp. zopakování právní úpravy jednotlivých plnění, aby řešení příkladů ve druhém dni bylo jednodušší a srozumitelnější.

 • DPH při obchodu mezi ČR a SR, EU a s třetími zeměmi v roce 2018

Seminář se bude zabývat DPH při obchodu mezi ČR a SR, EU a třetími zeměmi v roce 2018. Obdobně bude podán výklad právní úpravy na Slovensku a porovnání obou právních norem.

 • DPH pro začátečníky

Seznámit účastníky - začátečníky se zákonem o DPH a principy fungování daně z přidané hodnoty.

 • DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění se třetími zeměmi

Tento seminář se bude zabývat DPH mezi státy EU zaměřené do hloubky na služby. Cílem semináře je seznámení s DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a se třetími zeměmi.

 • DPH v roce 2018/2019 - změny a další aktuální problematika

Cílem semináře je seznámení se s aktuálními změnami zákona o DPH v roce 2018/2019 a změnami pro další období, s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč. uvedení praktických příkladů a rovněž se zkušenostmi s kontrolním hlášením.

 • DPH, kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb jako celek

Seznámit posluchače s novelou zákona o DPH, zejména povinnostmi týkajícími se kontrolního hlášení a s pravidly platnými pro elektronickou evidenci tržeb, jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb.

 • DPH, kontrolní hlášení, EET po prvním komplexním podání všech souvisejících hlášení

Seznámit posluchače s novelou zákona o DPH, zejména povinnostmi týkajícími se kontrolního hlášení a s pravidly platnými pro elektronickou evidenci tržeb, jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb.

 • EET před spuštěním 3. vlny

Nový zákon o evidenci tržeb vyšel ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 pod číslem 112/2016 Sb. Zákon počítá s postupným zaváděním elektronické evidence tržeb - EET. Cílem semináře bude seznámit posluchače s pravidly a povinnostmi upravenými zákonem o evidenci tržeb. Posluchači budou upozorněni na nejčastější chyby a další zkušenosti z praxe.

 • Ekonomické a účetní minimum

Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2018, resp. v roce 2019.

 • Elektronická evidence tržeb před spuštěním 2.vlny - týká se i Vás?

Nový zákon o evidenci tržeb vyšel ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 pod číslem 112/2016 Sb. Zákon počítá s postupným zaváděním elektronické evidence tržeb. Cílem semináře bude seznámit posluchače s pravidly a povinnostmi upravenými zákonem o evidenci tržeb. Posluchači budou upozorněni na nejčastější chyby a další zkušenosti z praxe.

 • Excel v praxi i práci pro mírně pokročilé

Cílem semináře je seznámení s excelem v praxi i práci pro mírně pokročilé.

 • Exekuce z pohledu firem a OSSZ po novele Zákona o exekucích

Cílem semináře je vysvětlit podstatu a zásadní postupy při práci a zpracováním exekucí zaměstnance ve mzdě. Součástí tohoto kombinovaného semináře bude praktické vysvětlení pohledu OSSZ na exekuce a vyjasnění požadavků ze strany OSSZ vůči zaměstnavatelům.

 • Exekuce zaměstnance

Cílem semináře je vysvětlit podstatu a zásadní postupy při práci a zpracováním exekucí zaměstnance ve mzdě.

 • GDPR - ochrana osobních údajů - jak se správně připravit!

Seminář představí novinky, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Toto nařízení nabude účinnosti již 25. 5. 2018.

 • GDPR s nejaktuálnějšími informacemi

Seminář představí novinky, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Toto nařízení nabude účinnosti již 25. 5. 2018.

 • Hodnocení a motivace zaměstnanců

Seminář bude veden praktickou formou s řadou vzorů a návodu, jak správně hodnotit a motivovat zaměstnance. Oblast hodnocení a motivace je důležitá a složitá a je potřeba zvolit vyhovující styl. Hodnocení vychází z pracovních náplní a popisů pracovních míst, kterým budeme také věnovat pozornost a vysvětlíme si návaznosti. Vzhledem k rozmanitosti posluchačů, resp. firem, v rámci semináře si ukážeme různé způsoby a možnosti, jak hodnotit a jak motivovat zaměstnance.

 • Kurz mzdového účetnictví pro začátečníky 1. den

Výklad bude veden od základů a jednotlivá témata vysvětlena na praktických příkladech

 • Kurz mzdového účetnictví pro začátečníky 2. den

Výklad bude veden od základů a jednotlivá témata vysvětlena na praktických příkladech.

 • MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - rekvalifikační kurz

Absolvent rekvalifikačního kurzu získá veškeré kompetence a dovednosti vztahující se k mzdovému účetnictví. Po absolvování tohoto kurzu bude absolvent schopen zahájit samostatnou činnost a získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 • Mzdy v příkladech, aneb "špeky ve mzdách"

Cílem semináře je seznámení se s novinkami ve mzdové a personální oblasti, které nastaly v roce 2018. Seminář bude veden prakticky, lektorka bude odpovídat na dotazy z praxe.

 • Nejčastější chyby v podání kontrolního hlášení

Od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení.  Cílem semináře je seznámit posluchače s nezbytnými informacemi týkající se kontrolního hlášení a jeho podání, vyplnění a další náležitosti s tím související.

 • Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2018

Cílem tohoto semináře bude seznámit posluchače se změnami, které nastaly v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v roce 2017 a které nastanou od 1.1.2018. Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe, vzorové výpočty a také zaměřen na nejčastější nedostatky vyskytující se v dané oblasti.

 • Novela stavebního zákona

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb. Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (příslušnost stavebních úřadů), vedení koordinovaného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do koordinovaného řízení.

 • Novela zákona a souvisejících předpisů pro koordinátory BOZP
 • Novela Zákoníku práce v praxi

Cílem semináře je poskytnout účastníkům výklad základních změn, stejně jako jejich praktické uplatnění v podnikové praxi. Součástí semináře budou modelové situace, na nichž budou prezentovány základní změny v zákoníku práce. V tomto roce má nabýt účinnosti rozsáhlá koncepční novela zákoníku práce, která bude mít dopady do personální a mzdové praxe.

 • Pracovně právní minimum pro mzdové účetní

Cílem semináře pracovně právní minimum pro mzdové účetní je získání uceleného přehledu o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2017 a chystajících se změn pro rok 2018. Bude věnována pozornost aplikaci získaných znalostí do praxe.

 • Pracovní právo v kostce včetně změn 2018

Seminář je zaměřen na praktické dopady zákoníku práce do praxe, obsahuje praktická doporučení, příklady a návody k řešení složitých situací, které přináší každodenní praxe v pracovněprávních vztazích včetně vybrané judikatury.

 • Praktický kurz účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé

Kurz je určen začínajícím účetním, které mají základy, dále pro ty, kteří se chtějí naplno věnovat účetnictví v praxi, stejně tak může být určen pro ty, kteří si chtějí osvěžit své znalosti účetnictví a projít prakticky zpracováním účetnictví.

 • Průřez personální a mzdovou agendou pro rok 2018

Účastníci získají přehled o všech změnách dotýkajících se jejich práce. Lektor se rovněž podělí o své zkušenosti z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Po absolvování semináře budete schopni vytvořit efektivní personální agendu, získáte návod na vytvoření jednoduchého a srozumitelného mzdového a personálního systému.

 • Sklady a zásoby, včetně příkladů kalkulací

Seminář má za cíl poskytnout náhled do problematiky skladového hospodářství a seznámit posluchače zejména se změnami, které se v oblasti účetnictví vyskytly a mají návaznost na tuto problematiku.

 • Školení exekuce v praxi aneb jak se bránit exekutorům

Cílem semináře je objasnění otázek týkajících se exekuce zaměstnance.

 • Účtování dotací

Seminář se bude zabývat problematikou týkající se účtování dotací v podvojném účetnictví firmy.

 • Vedení personální agendy

Cílem semináře je upozornit na možná úskalí a ujasnit si správné postupy při vedení personální agendy.

 • Vedení personální agendy po novele Zákoníku práce

Cílem semináře je informovat účastníky o právech a povinnostech zaměstnavatele, upozornit na možná úskalí a ujasnit si správné postupy při vedení personální agendy. Seminář je zaměřen na praktické řešení problémů a je rozšířen o novou legislativu roku 2017. V rámci každého níže uvedeného bodu budou zdůrazněny změny 2017, pokud již byly schváleny nebo jsou v legislativním procesu.

 • Vedení výběrových řízení a adaptace nových zaměstnanců ve firmě

Seminář bude veden praktickou formou s řadou vzorů a návodů o tom, jak správně hledat zaměstnance, jak správně vést výběrové řízení, jak vybrat toho správného kandidáta, až po efektivní začlenění nového zaměstnance. Získání toho správného zaměstnance je důležitá a zároveň složitá činnost, které se nevyhne žádná organizace.

 • Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem

Seminář bude obsahovat aktuální informace k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole se zaměřením na povinnosti územních samosprávných celků a příspěvkových organizací na úseku schvalovacích postupů v řídící kontrole a taktéž informace o připravovaných změnách. Výklad k pojetí vnitřního kontrolního systému, nastavení povinností vyplývajících z právních předpisů při zabezpečení výkonu veřejnosprávních kontrol.

 • Zákoník práce a cestovní náhrady v jednom

Cílem semináře je seznámení posluchačů s novinkami v oblasti pracovního práva a cestovních náhrad. Tento kombinovaný seminář má za úkol objasnit nejdůležitější záležitosti v těchto dvou oblastech.

 • Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců se v praxi vyskytuje čím dál častěji. Cílem semináře je upozornit na potřebné náležitosti a povinnosti, které v případě zaměstnávání zahraničních zaměstnanců nastávají, seznámí se rovněž s právní úpravou podmínek pro jejich zaměstnávání.

 • Změny v poskytování pracovně-lékařských služeb a ochraně zdraví při práci platné už od 15.12.2017

Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb., nabyla účinnosti 1. listopadu 2017. Následně byla provedena o novelizace prováděcí vyhlášky o pracovně-lékařských službách č. 79/2013 Sb., která vyšla ve sbírce a zároveň je platná od 15.12.2017. Tyto změny přinesly do povinného zabezpečení pracovně-lékařských služeb závažné novinky. V některých případech došlo k určitému uvolnění právní úpravy, v jiných pak naopak k zpřesnění i jejímu zpřísnění. Všechny tyto novinky budou účastníkům srozumitelně představeny. Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy a získat ty správné informace a předejít tak sporům, respektive i hrozbě pokut. Buďte připraveni!

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!