"Pro ty, co čekají od školení více."

Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. je organizátorem veřejných seminářů, které probíhají v Ostravě – Mariánských Horách a můžete se na ně libovolně přihlásit. V naší nabídce naleznete semináře zaměřené na oblast ekonomickou, daňovou, účetní, pracovněprávní, ale také technické a stavební oblasti. Dále také poskytujeme individuální a interní školení šitá na míru, dle Vašich potřeb, koučink, poradenství v oblasti řízení a strategií, apod.

V ceně semináře je zahrnuto:
- materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Aktuálně Vám nabízíme:

Podzim/zima - 2018


27. 9. 2018     DPH 2018 v příkladech a z praxe
Lektor: Danuše Smetanová
Cíl semináře: 
Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami DPH pro rok 2018 a zrekapitulovat podstatné změny, které nabyly účinnost v druhé polovině minulého roku. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy posluchačů.


říjen/listopad - termín bude upřesněn     Čtení technické a výkresové dokumentace ve strojírenství – teorie a výklad
Lektor: Radovan Bena
Cíl semináře:
Cílem školení je zlepšení znalostí pracovníků v oblasti čtení výkresové dokumentace. Školení je zaměřeno na schopnost zaměstnanců porozumět a řádně aplikovat informace výkresové dokumentace do praxe – musí být schopni správně „přečíst“ výkresovou dokumentaci.


2. 10. 2018  - 30. 10. 2018         Praktický kurz účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Cílem tohoto kurzu je probrání nejdůležitějších oblasti účetnictví, aby došlo k upevnění a rozšíření stávajících znalostí o náročnější účetní operace.


2. 10. 2018      Průřez personální a mzdovou agendou
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Účastníci získají přehled o všech změnách dotýkajících se jejich práce. Lektor se rovněž podělí o své zkušenosti z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro  klienty v soukromé i státní sféře. Po absolvování semináře budete schopni vytvořit efektivní personální agendu, získáte návod na vytvoření jednoduchého a srozumitelného mzdového a personálního systému.


9. 10. 2018     DPH pro začátečníky
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Seznámit účastníky - začátečníky se zákonem o DPH a principy fungování daně z přidané hodnoty. 


12. 10. 2018     Účtování dotací
Lektor: Ing. Dagmar Procházková
Cíl semináře:
Seminář se bude zabývat problematikou týkající  se účtování dotací v podvojném účetnictví firmy.


17. 10. 2018    DPH mezi státy EU - výklad
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Cíl semináře:
Cílem semináře je vysvětlení problematiky DPH při obchodu mezi členskými státy EU s třetími zeměmi a to v přímé závislosti na aktuálních změnách zákona. Cílem prvního dne je seznámení se, příp. zopakování právní úpravy jednotlivých plnění, aby řešení příkladů ve druhém dni bylo jednodušší a srozumitelnější.


18. 10. 2018    DPH mezi státy EU - příklady
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Cíl semináře:
Cílem semináře je procvičení znalostí na praktických příkladech, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na poslední aktuální změny.


19. 10. 2018   DPH při obchodu mezi ČR a SR, EU a s třetími zeměmi v roce 2018
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Cíl semináře:
Seminář se bude zabývat DPH při obchodu mezi ČR a SR, EU a třetími teměmi v roce 2018. Obdobně bude podán výklad právní úpravy na Slovensku a porovnání obou právních norem.


23. 10. 2018     Excel v praxi i v práci pro mírně pokročilé - odpolední termín
Lektor: Ing. Jana Křenová
Cíl semináře: 
Cílem semináře je seznámení s excelem v praxi i práci. Pro mírně pokročilé.


24. 10. 2018     Pracovní právo v kostce spojené s GDPR
Lektor: Ing. Václav Horský
Cíl semináře: Seminář je zaměřen na praktické dopady zákoníku práce do praxe, obsahuje praktická doporučení, příklady a návody k řešení složitých situací a to vše v návaznosti na GDPR.


25. 10. 2018     Exekuce v praxi aneb jak se bránit nátlaku exekutorů
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Cílem semináře je objasnění otázek týkajících se exekuce zaměstnance v praxi.


26. 10. 2018     Zákoník práce v praxi 2018
Lektor: Ing. Václav Horský
Cíl semináře:
Nenecehjte si ujít další zážitkový seminář.


26. 10. 2018     Automobil v podnikání
Lektor: Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík
Cíl semináře:
Podrobnosti pro Vás připravujeme...


29. 10. 2018     Mzdy v příkladech
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámení se s novinkami ve mzdové a personální oblasti, které nastaly v roce 2018. Seminář bude veden prakticky, lektorka bude odpovídat na dotazy z praxe.


30. 10. 2018     GDPR - ochrana osobních údajů
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům.


1. 11. 2018  - 13. 12. 2018         Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví - AKREDITOVANÝ!
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Absolvent rekvalifikačního kurzu získá veškeré kompetence a dovednosti vztahující se k mzdovému účetnictví. Po absolvování tohoto kurzu bude absolvent schopen zahájit samostatnou činnost a získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.


7. 11. 2018     Hodnocení a motivace zaměstnanců
Lektor: Ing. Jana Křenová
Cíl semináře: 
Seminář bude veden praktickou formou s řadou vzorů a návodů jak správně hodnotit a motivovat zaměstnance. Oblast hodnocení a motivace je důležitá a složitá a je potřeba zvolit vyhovující styl.


8. 11. 2018     Praktická aplikace změn v účetnictví a daních
Lektor: Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík
Cíl semináře:
Seminář bude řešit aktuální otázky. Účtování v roce 2018 s ohledem na změny legislativy a informuje o praktické aplikaci změn v daňové a účetní legislativě. Cílem semináře je poskytnout v krátkém čase ucelenou informaci o změnách. 


15. 11. 2018     Excel v praxi i v práci pro mírně pokročilé - odpolední termín
Lektor: Ing. Jana Křenová
Cíl semináře: 
Cílem semináře je seznámení s excelem v praxi i práci. Pro mírně pokročilé.


20. 11. 2018     Exekuce v praxi aneb jak se bránit nátlaku exekutorů
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Cílem semináře je objasnění otázek týkajících se exekuce zaměstnance v praxi.


21. 11. 2018   Kurz mzdového účetnictví pro začátečníky 1. den
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře: 
Seminář je zaměřen na začínající mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří začínají pracovat s se mzdovou agendou a mzdami ve firmě. Výklad bude veden od základů a jednotlivá témata vysvětlena na praktických příkladech.


22. 11. 2018   Cestovní náhrady ve vazbě na Zákoník práce pro začátečníky
Lektor: Ing. Václav Horský
Cíl semináře: 
Seminář je zaměřen na začínající mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří začínají pracovat s cestovními příkazy a náhradami. Výklad bude veden od základů a jednotlivá témata vysvětlena na praktických příkladech.


23. 11. 2018   Kurz mzdového účetnictví pro začátečníky 2. den
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře: 
Seminář je zaměřen na začínající mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří začínají pracovat s se mzdovou agendou a mzdami ve firmě. Výklad bude veden od základů a jednotlivá témata vysvětlena na praktických příkladech.


28. 11. 2018     DPH 2018 v návaznosti na novelu 2019
Lektor: Danuše Smetanová
Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami DPH pro rok 2018 a zaměřit se na chystané změny v roce 2019.  Pozornost bude rovněž věnována sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 a problémovým oblastem.


30. 11. 2018     Daň z příjmů právnických osob
Lektor: Ing. Christian Žmolík
Cíl semináře:
Cílem semináře je probrat podstatné změny předpisů pro rok 2018/2019 v souvislosti s daní z příjmů právnických osob a daňově uznatelných a neuznatelných nákladů.


4. 12. 2018    DPH mezi státy EU - výklad
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Cíl semináře:
Cílem semináře je vysvětlení problematiky DPH při obchodu mezi členskými státy EU s třetími zeměmi a to v přímé závislosti na aktuálních změnách zákona. Cílem prvního dne je seznámení se, příp. zopakování právní úpravy jednotlivých plnění, aby řešení příkladů ve druhém dni bylo jednodušší a srozumitelnější.


5. 12. 2018    DPH mezi státy EU - příklady
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Cíl semináře:
Cílem semináře je procvičení znalostí na praktických příkladech, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na poslední aktuální změny.


6. 12. 2018    DPH 2018/2019
Lektor: Ing. Miroslava Nováková
Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámení se s aktuálními změnami zákona o DPH a změnami pro další období, s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč. uvedení praktických příkladů a rovněž se zkušenostmi s kontrolním hlášením.


7. 12. 2018    Cestovní náhrady
Lektor: Ing. Karel Janoušek
Cíl semináře:
Cílem semináře je podrobně vysvětlit nejen základní principy a postupy poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské i příspěvkové sféře a možnosti fyzických osob-podnikatelů při obdobných cestách, ale i postupy v navazujících oblastech. Výklad bude doplněn příklady z praxe.


10. 12. 2018    Dlouhodobý majetek z pohledu účetnictví a daní
Lektor: Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík
Cíl semináře: 
Cílem semináře je objesnění problematiky týkající se dlouhodobého majetku. Výklad bude prokládán praktickými příklady a přizpůsoben posluchačstvu, směrem ke složitějším příkladům praxe.


12. 12. 2018    Daň  z příjmů fyzických osob
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Cílem semináře je objasnit aktuální problémy v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob 2018 a se souvisejícími problémy. Pozornost bude také věnována informacím nezbytným pro správné sestavení přiznání k dani.


13. 12. 2018    Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení od 1.1.2018
Lektor: Ing. Michal Ztratil
Cíl semináře:
Cílem tohoto semináře bude seznámit posluchače se změnami, které nastaly v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení, které nastaly od 1.1.2018. Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe, vzorové výpočty a také zaměřen na nejčastější nedostatky vyskytující se v dané oblasti.


14. 12. 2018    Účetní závěrka
Lektor: Ing. Dagmar Procházková
Cíl semináře:
Školení bude zaměřeno na problematiku podnikatelských subjektů a jeho cílem je poskytnout komplexní informace pro správné sestavení účetní uzávěrky za rok 2018, do které se poprvé promítnou významné změny. Pozornost bude věnována i dalším změnám účetní legislativy.


17. 12. 2018     Pracovní právo pro rok 2019 včetně chystaných novinek
Lektor: Ing. Václav Horský
Cíl semináře: Seminář je zaměřen na praktické dopady zákoníku práce do praxe, obsahuje praktická doporučení, příklady a návody k řešení složitých situací, které přináší každodenní praxe v pracovněprávních vztazích včetně vybrané judikatury.


18. 12. 2018    DPH 2018 v návaznosti na novelu 2019
Lektor: Danuše Smetanová
Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami DPH pro rok 2018 a zaměřit se na chystané změny v roce 2019.  Pozornost bude rovněž věnována sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 a problémovým oblastem. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy posluchačů.


20. 12. 2018    Daň z příjmu ze závislé činnosti včetně novinek pro rok 2019
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Cíl semináře:
Cílem semináře daň z příjmů ze závislé činnosti je upozornit na změny právních předpisů účinných od roku 2018 a v roce 2019 a seznámit s novými výklady právních předpisů, ke kterým došlo v loňském roce v oblasti daně z příjmu ze závislé činnosti.


Kalendář seminářů 

Využijte našich balíčků za skvělé ceny, více informací najdete v informačním letáku MANERA CONSULTA, s.r.o.

Chybí Vám nějaké téma školení? Inspirujte nás a my jej pro Vás připravíme!

Neváhejte nás s Vašim nápadem kontaktovat na tel: 591 143 697, 774 449 507, nebo e-mailu manera (zavináč) manera.cz

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!