29. 11. 2017 | PhDr. Irena Hajzlerová| Účetnictví

888

Cíl semináře:
Seminář spisová služba a archivace účetních dokladů je zaměřen na výklad legislativy, která se zabývá spisovou službou, tedy běžným chodem administrativy v jakékoli instituci. Důraz je kladen na novelizované znění zákona 499/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě (zákon č. 167/2012 Sb.), z 25. dubna 2012 a hlavně na zcela novou vyhlášku k tomuto zákonu, vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
Tato vyhláška se podrobněji věnuje elektronické spisové službě, upřesňuje jak je nutno zacházet s elektronickými dokumenty a jakým způsobem je ukládat. Na semináři budou vysvětleny rozdíly mezi vedením spisové služby v elektronické a analogové (listinné) podobě.
S novelou zákona a s novou vyhláškou je rovněž potřeba upravit a doplnit váš spisový plán a upravit formulaci vašeho skartačního návrhu, jehož vzor bude spolu s dalšími dokumenty poskytnut účastníkům semináře.
Seminář je tedy příležitostí k získání informací, jak komplexně a správně vést administrativu (spisovou službu) ve vašem úřadu (instituci či organizaci), ať již ji vedete elektronicky, či analogicky.

Cílová skupina:
Seminář je určen všem zaměstnancům, sekretářkám, asistentkám, ale také vedoucím pracovníkům a manažerům, kteří vykonávají jakoukoli administrativní činnost. Je rovněž určen těm, kteří jsou pověřeni vedením spisovny, tvorbou spisového řádu se kterým souvisí spisový a skartační plán, tvorbou podpisového řádu, vytvářením různých samostatných evidencí dokumentů, evidenci razítek a všech ostatních náležitostí k snadnému vedení spisové služby a k přesné a rychlé orientaci ve všech dokumentech které organizace, instituce či společnost vytváří, a se kterými pracuje.

Lektor:
PhDr. Irena Hajzlerová
- ředitelka Státního okresního archivu Karviná, archivní inspektorka, autorka odborné publikace Spisová služba ve školské praxi

Obsah semináře:

1) Hromadí se Vám kupy vyřízených i nevyřízených dokumentů a Vy ztrácíte přehled kde co hledat?
2) Existuje Vaše společnost už pět let a ještě nikdo nedal do pořádku firemní „papíry“?
3) Vaše organizace již více jak pět let neprováděla skartační řízení a nevíte odkud začít?
4) Usilujete o přidělení ISO značky, jejíž získání je podmíněno správným vedením spisové služby a vytvořením spisového řádu?
5) Chystáte se k soudnímu řízení, ale obáváte se, že ve svých dokumentech nenaleznete všechny potřebné doklady, protože nejsou správně označeny a uloženy?
6) Chcete si udělat pořádek ve své spisovně (archivu), ale nevíte odkud začít?
7) Váháte, jak správně vytvořit spis?
8) Nerozumíte přesně pojmům, které jste si přečetli v archivním zákoně?
9) Nevíte, které obálky máte uschovat a které můžete vyhodit? Nevíte, zda vůbec můžete staré, a již nepotřebné dokumenty vyhazovat?
V takovém případě je tento seminář určen právě Vám!

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

29. listopadu 2017 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)
888,- Kč bez DPH cena při koupi tří seminářů v rámci balíčku "Tři osmičky od Manery"

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
 - občerstvení,
 - káva, čaj,
 - možnost zdarma připojení k wifi,
 - zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221710

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!