4. 2. 2022 | Ing. Christian Žmolík | Daně

Cíl semináře:
Cílem semináře daň z příjmů právnických osob je probrat podstatné změny předpisů pro rok 2021, které nastaly a změny, které nasatnou v roce 2022, v souvislosti s daní z příjmů právnických osob a daňově uznatelných a neuznatelných nákladů.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance, účetní, hlavní účetní, ekonomy a pro všechny, kteří se zabývají zpracováním daně z příjmu právnických osob.

Lektor:
Ing. Christian Žmolík
- specialista na daňovou oblast

Obsah semináře:

1) Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob
- zdanění bezúplatných příjmů/darů a příjmů v podobě majetkového prospěchu s akcentem na bezúročné zápůjčky
- aplikace zjednodušené tvorby opravných položek k pohledávkám
- daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu (snižování základního kapitálu, výplaty rezervního fondu, vracení příplatků, zdaňování dividend)
2) Novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách s účinností od zdaňovacího období započatého v roce 2019
a) Dílčí novely k zákonu
- elektronické evidenci tržeb
- regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
- dani z nabytí nemovitých věcí
- implementaci dividendové směrnice
- zvýšení podpory produktů na stáří
b) Změny ZDP a ZoR v rámci „daňového balíčku“
- úpravy u veřejně prospěšných poplatníků a rodinných fundací
- výběr daně u vybraných příjmů daňových nerezidentů
- odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /podnájemce, oprávněný z věcného břemene/
- nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální
- vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby
- daňové odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku
- zpřesnění režimu zálohy na výplatu podílu na zisku
3) Daňově uznatelné a neuznatelné náklady dle platného zákona o daních z příjmů
4) Závěry z vybraných kontrol finančních úřadů se zaměřením na oblast daně z příjmů a DPH  a související analýza nejčastějších chyb daňových subjektů v daných kauzách
5) Obrana proti postupům správce daně dle platného daňového řádu
6) Praktické tipy k prevenci chyb
Dotazy a případná diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

4. února 2022 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:

únor: 222204

Objednávkový formulář:

Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

SouhlasímNesouhlasím

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!