5. 3. 2018 | Ing. Christian Žmolík, Ing. Dagmar Procházková | Daně

888

Cíl semináře:
Cílem semináře je probrat podstatné změny předpisů pro rok 2017 a 2018, které mají vliv na vystavení daňového přiznání za rok 2017.  Tento kombinovaný seminář je spojením účetní závěrky a daní z příjmů právnických osob včetně daňového přiznání za rok 2017.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance, účetní, hlavní účetní, ekonomy a pro všechny, kteří se zabývají zpracováním daně z příjmů právnických osob, účetní závěrky a daňových přiznání.

Lektor:
Ing. Christian Žmolík
- specialista na daňovou oblast
Ing. Dagmar Procházková - daňová poradkyně a auditorka

Obsah semináře:

1) Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob
- zdanění bezúplatných příjmů/darů a příjmů v podobě majetkového prospěchu s akcentem na bezúročné zápůjčky
- aplikace zjednodušené tvorby opravných položek k pohledávkám
- daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu (snižování základního kapitálu, výplaty rezervního fondu, vracení příplatků, zdaňování dividend)
2) Novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách s účinností od zdaňovacího období započatého v roce 2017, resp. 2018
a) Dílčí novely k zákonu
- elektronické evidenci tržeb
- regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
- dani z nabytí nemovitých věcí
- implementaci dividendové směrnice
- zvýšení podpory produktů na stáří
b) Změny ZDP a ZoR v rámci „daňového balíčku“
- úpravy u veřejně prospěšných poplatníků a rodinných fundací
- výběr daně u vybraných příjmů daňových nerezidentů
- odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /podnájemce, oprávněný z věcného břemene/
- nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální
- vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby
- daňové odpisování spoluvlastnických
podílů na hmotném majetku
- zpřesnění režimu zálohy na výplatu podílu na zisku
3) Aktuality - informace k vývoji účetních předpisů a změnám připravovaným pro rok 2018 (dle aktuálního vývoje legislativy), nové interpretace Národní účetní rady
4) Rekapitulace změn v účetnictví podnikatelů v roce 2016
5) Vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek
6) Povinné a nepovinné části účetní závěrky sestavené za účetní období
7) Povinnost auditu účetní závěrky + výroční zpráva
8) Zveřejnění údajů z účetní závěrky ve sbírce listin
9) Výklad bude doplněn o vyplnění daňového přiznání
Aktuální dotazy a diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

 5. března 2018 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)
888,- Kč bez DPH cena při koupi tří seminářů v rámci balíčku "Tři osmičky od Manery"

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
 - občerstvení,
 - káva, čaj,
 - možnost zdarma připojení k wifi,
 - zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221810

Objednávkový formulář:

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!