24. 1. 2022 | Bc. Elena Vontorková | Daně

 

Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování za rok 2021 a upozornit na změny pro rok 2022. Na školení budete upozorněni na problematické okruhy ve zdaňování fyzických osob a seznámeni s novelami.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro podnikatele, zaměstnavatele, účetní a ostatní osoby, zabývající se a účtováním mezd a personální oblasti

Lektor:
Bc. Elena Vontorková
- specialista v oblastech daňových zákonů, daňové evidence, pracovně-právních vztahů, oddlužení a insolvence

Obsah semináře:

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021:

 • Kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí doložit
 • Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani,
 • Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování.

Výpočet ročního zúčtování:

 • Povinnosti mzdové účetní v souvislosti s ročním zúčtováním
 • Výpočet celoročního základu daně, Odpočet nezdanitelných částek a dalších slev na dani
 • Daňové zvýhodnění na děti – formou slevy na dani, ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu, Úskalí daňových bonusů – měsíční, roční.

Povinnosti plátce daně:

 • Lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu,
 • Vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, povinné uvádění osvobozených příjmů na mzdových listech,
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
 • Vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2021 – praktická ukázka,
 • Záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití
 • Zdaňování příjmů srážkovou daní v r. 2021 a jejich zahrnutí do RZD, příp. DAP,
 • Informace o platných tiskopisech pro plátce daně,
 • Elektronická podání – DIS.

Novinky od roku 2021/2022 – projednávané i schválené

 • Návrh novely ZDP – vzávislosti na průběhu legislativního procesu.

Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v r. 2021 a od r. 2022v závislosti na průběhu legislativního procesu.

 

Dotazy, diskuse

Lektorka Vám ráda zodpoví vaše dotazy v rámci diskuze

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

24. ledna 2022 od 9,00 až do 14,00 hod. OBSAZENO

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:

leden: 222203

 

Objednávkový formulář:

Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

SouhlasímNesouhlasím

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!