27. 4. 2018 | Bc. Elena Vontorková | Účetnictví, daně

Cíl semináře:

Cílem semináře je získání kompletního přehledu v daních a účetnictví v rámci fungpvání malé a střední firmy. Z důvodu rozsáhlosti tématu je seminář rozdělen na dvě části.

Cílová skupina:

Pro drobné podnikatele, začínající účetní, a všechny, kteří chtějí získat kompletní přehled v daních a účetnictví v rámci fungování firmy.

Lektor:
Bc. Elena Vontorková
- specialista v oblastech daňových zákonů, daňové evidence, pracovně-právních vztahů, oddlužení a insolvence

Obsah semináře:

 1. Účetnictví
 • předmět účetnictví a jeho funkce
 • kategorie účetních jednotek
 • jednoduché x podvojné účetnictví
 1. Základní dělení na korporace a FO
 • Dělení ekonomických subjektů
 1. Účetní doklady
 • význam a členění účetních dokladů
 • pravidla oběhu dokladu
 • způsob oprav v účetních dokladech
 • archivace a skartace účetních dokladů
 • vystavení faktury plátcem DPH
 • daňové doklady (DD) a nezbytné náležitosti
 • zjednodušený DD – kdy je možné vystavit a kdy se musí vystavit plný DD
 • náležitosti dokladů u plátců DPH
 • náležitosti při dodání zboží do EU
 1. Dlouhodobý majetek
 • dělení DHM a DNM . limity 40 tis./60 tis.
 • charakteristika oceňování – nákupní a pořizovací ceny
 • odpisy/odpisové skupiny
 • metody odepisování
 • financování nákupu nového DHM úvěrem nebo leasingem, aspekty obou způsobů, výhody x nevýhody
 1. Dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • charakteristika pohledávek a závazků
 • limit pro hotovostní platby
 • přijaté a poskytnuté zálohy -> daňové zálohy u plátců DPH (povinnost odvést DPH při příjmu platby) a jejich odpočty
 • reklamace - doporučený obchodní postup při reklamaci
 1. Zaměstnanci
 • druhy pracovních smluv – DPP, DPČ, HPP – výhody x nevýhody
 • základní pojmy v oblasti mezd (hrubá mzda, super hrubá mzda, čistá mzda, částka k výplatě)
 • sociální a zdravotní pojištění hrazené organizací, zaměstnancem,
 • záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti – roční zúčtování (odpočitatelné položky)
 1. Náklady
 • členění a účtování nákladů
 • náklady x výdaje
 • vazba na DPH a daně z příjmů
 • význam při tvorbě daňového základu a zisku
 • daňová účinnost/neúčinnost běžných provozních nákladů v běžné firmě
 1. Výnosy
 • členění výnosů
 • výnos x příjem
 • vazba na DPH a daně z příjmů
 • tržby hotově a platby převodem – kdy je nutné EET
 • výnosy x příjmy, jejich význam při tvorbě zisku

 

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:
27. dubna 2018 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
 - občerstvení,
 - káva, čaj,
 - možnost zdarma připojení k wifi,
 - zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221835

Objednávkový formulář:

Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

SouhlasímNesouhlasím

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!