2. 12. 2020 | Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík | Účetnictví

Cíl semináře:

Cílem semináře je objesnění problematiky týkající se dlouhodobého majetku. Výklad bude prokládán praktickými příklady a přizpůsoben posluchačstvu, směrem ke složitějším příkladům praxe.

Cílová skupina:

Seminář je určen pro majitele firem, malé živnostníky, účetní, ekonomy a pro všechny, kteří se chtějí vyhnout účetně daňovým chybám vyplývajícím ze špatného ocenění majetku.

Lektor:

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík

Obsah semináře:

1) Vymezení jednotlivých druhů dlouhodobého majetku podle zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
2) Vymezení jednotlivých druhů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách
- samostatné movité věci  soubory movitých věcí, vstupní cena, zvířata, jiný hmotný majetek
2) Oceňování při pořízení dlouhodobého majetku -
pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, dotace na pořízení majetku, pořízení směnnou smlouvou, odkoupení po ukončení leasingové smlouvy
3) Dlouhodobý nehmotný majetek v základu daně z příjmů – vymezení, odpisování, technické zhodnocení
4) Pořízení dlouhodobého majetku
5) Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -
pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena
6) Účetní odpisy –
sestavení odpisového plánu
7) Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku v základu daně z příjmů – způsoby odpisování, hmotný majetek vyloučený z odpisování, možnost neuplatnění a přerušení odpisování
8) Analytické a podrozvahové účty u dlouhodobého majetku
9) Technické zhodnocení dlouhodobého, drobného a najatého hmotného majetku, rekonstrukce, modernizace, opravy, soubory, příslušenství –
vymezení pojmů
10)  Vyřazení dlouhodobého majetku
11) Drobný nehmotný a hmotný majetek
12) Inventarizace dlouhodobého majetku
13) Tvorba rezerv na opravy dlouhodobého majetku
14) Praktické příklady z praxe
15) Interpretace vydané Národní účetní radou, Pokyn GFŘ D-6 vydaný k zákonu o daních z příjmů, aktuální judikatura k problematice dlouhodobého majetku
16) Aktuální dotazy, diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

2. prosince 2020 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:
222039

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!