8. 6. 2018 | JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Milan Kúdela | Daně

Cíl semináře:
Seminář se bude zabývat DPH při obchodu mezi ČR a SR, EU a třetími teměmi v roce 2018. Obdobně bude podán výklad právní úpravy na Slovensku a porovnání obou právních norem.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance, daňové poradce, finanční účetní, účetní, ekonomy, všechny, kteří mají zájem o uvedenou problematiku a další pokročilé zájemce.

Lektor:
JUDr. Svatopluk Galočík
– lektor specializovaný na problematiku DPH a obchod mezi státy EU a třetími zeměmi. Působil na generálním ředitelství cel, ministerstvu financí ČR v oddělení DPH
Ing. Milan Kúdela - daňový poradce, člen SKDP. Od roku 2003 se zabývá daňovým poradenstvím pro právnické a fyzické osoby se specializací na daň z příjmů, DPH, mezinárodní zdanění a správu daní a poplatků. Je držitelem certifikátu účetních standardů US GAAP. Publikuje v odborné literatuře.

Obsah semináře:

1)      Povinná a dobrovolná registrace v ČR a SR.
2)      Osoba identifikovaná k dani podle § 6g – 6i v ČR, obdobně v SR.
3)      Přemístění majetku plátcem do a ze SR podle § 13, § 16. 
4)      Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 do SR, obdobně do ČR.
5)      Dodání zboží plátcem do konsignačních skladů na Slovensko nebo ve třetích zemích.
6)      Pořízení zboží do konsignačních skladů v tuzemsku ze SR.
7)      Pořízení zboží plátcem ze Slovenska do tuzemska nebo do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
8)      Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69.
9)      Finanční a operativní pronájmy věci movitých pro slovenské osoby a opačně pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2 a § 10d.
10)  Reverse charge u poskytnutých služeb plátcem na Slovensko a do třetích zemí a opačně.
11)  Vznik povinnosti přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, s místem plnění v tuzemsku.
12)  Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně.
13)  Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání.
14)  Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti, jak v tuzemsku, tak na Slovensku

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

8. června 2018 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 490,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
 - občerstvení,
 - káva, čaj,
 - možnost zdarma připojení k wifi,
 - zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:  221844

Objednávkový formulář:

Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

SouhlasímNesouhlasím

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!