| JUDr. Svatopluk Galočík | Daně

Cíl semináře:
Cílem semináře DPH mezi státy EU - výklad,  je vysvětlení problematiky DPH při obchodu mezi členskými státy EU s třetími zeměmi a to v přímé závislosti na aktuálních změnách zákona. Cílem prvního dne je seznámení se, příp. zopakování právní úpravy jednotlivých plnění, aby řešení příkladů ve druhém dni bylo jednodušší a srozumitelnější.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance, daňové poradce, finanční účetní, účetní, ekonomy, všechny, kteří mají zájem o uvedenou problematiku a další pokročilé zájemce.

Lektor:
JUDr. Svatopluk Galočík – odborník na celní problematiku a intrakomunitární plnění, spoluautor zákona o DPH

Obsah semináře:

1) Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů
2) Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
3) Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
4) Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
5) Pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4
6) Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
7) Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
8) Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a
9) Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně
10) Finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
11) Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
12) Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
13) Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
14) Nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. J
15) Nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110ze (mini one stop shop)
16) Zrušení svobodných skladů
17) Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech
18) Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem
19) Zavedení "reverse charge" při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně
Aktuální dotazy a diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

od 9,30 až do 15,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:
222041

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!