16. 1. 2018 | Ing. Jitka Gřegořová |

Cíl semináře:
Nový zákon o evidenci tržeb vyšel ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 pod číslem 112/2016 Sb. Zákon počítá s postupným zaváděním elektronické evidence tržeb - EET. Cílem semináře bude seznámit posluchače s pravidly a povinnostmi upravenými zákonem o evidenci tržeb. Posluchači budou upozorněni na nejčastější chyby a další zkušenosti z praxe.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro hlubší seznámení s problematikou elektronické evidence tržeb, která se od 1. března 2018 dotkne většiny z nás. Mezi povinné subjekty k EET ve třetí vlně spadají ostatní činnosti (lékaři, dentisté, veterináři, pekaři, cukráři, řezníci, rostlinná a živočišná výroba, myslivost , silniční nákladní doprava, právníci, účetní, autoservisy, „dlouhodobé“ ubytování, aj.).  Výklad bude zaměřen především na praktickou a aplikační stránku dané problematiky, seminář je tedy určen zejména těm, kteří budou řešit zavádění a chod evidence tržeb v konkrétních případech.

 

Lektor:
Ing.
Jitka Gřegořová

Obsah semináře:

1) Aktuální informace a legislativní proces
 - zákon o evidenci tržeb
- doprovodný zákon (kterým se mění zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o správních poplatcích)
- výklady a stanoviska Ministerstva financí k aplikaci zákona o evidenci tržeb v praxi
2) Evidence tržeb - postupný náběh
3) Evidovaná tržba
4) Zjednodušený režim
5) Tržby vyloučené z evidence tržeb
6) Povinnosti podnikatele (autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb, oznamovací povinnost, evidenční povinnost)
7) Informační povinnosti podnikatele a správce daně
8) Závazné posouzení
9) Správní delikty
10) Aktuální dotazy a diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:
16. ledna 2018 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
 - občerstvení,
 - káva, čaj,
 - možnost zdarma připojení k wifi,
 - zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:
16. ledna 2018  - VS 221816

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!