1. 2. 2021  | Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík

Cíl semináře:

Kontroly zůstatků rozvahových účtů před sestavením účetní závěrky – účetní a daňové řešení zjištěných chyb.

Cílová skupina:

Lektor:

Ing. Dagmar Procházková, auditor č. 1839
Ing. Christian Žmolík, daňový poradce č. 4734

 

Obsah semináře:

 1. Legislativa
 2. Směrnice k inventarizaci majetku a závazků
 3. Jednotlivé bloky majetku a závazků
  • Dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek a finanční majetek
  • Zásoby
  • Krátkodobý finanční majetek ( peníze)
  • Pohledávky
  • Závazky
  • Kapitálové účty
  • Podrozvahové účty
 4. Diskuze

 

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

1. února 2021 od 9,00 - 14,00 hod

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:
1. 2. 2021: 222108

 

Objednávkový formulář:

Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

SouhlasímNesouhlasím

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!