22. 11. 2016 | Ing. Jarmila Figurová |
888
Cíl semináře:
Likvidaci společnosti lze provést v nejkratší možné době 4-6 měsíců s nejnutnějšími výlohami. Pokud zvládnete i tuto situaci řešit, zůstanou vám peníze o které by jste jinak přišli. Abychom vám pomohli připravili jsme pro Vás seminář, jak máte postupovat při likvidaci. Účelem likvidace je buď mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby, nebo řádné ukončení činnosti.

Cílová skupina:
Tento seminář týkající se likvidace právnických osob je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele, majitele společností nebo i účetní k získání informací, jak případně načasovat likvidaci, tj. s jakým časovým horizontem počítat a jak kroky likvidace vést účinně, dle toho k čemu je likvidace směřována, zda likvidací řeším mimosoudní vyrovnání, nebo ukončení činnosti.

Lektor:
Ing. Jarmila Figurová
- krizová manažerka s dvanáctiletou praxí v řízení likvidací právnických osob, ať už s cílem ukončení, nebo s cílem obnovení činnosti. Lektorka také vykonává od roku 2002 činnost znalkyně (jmenovaná soudem) pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, obor účetní evidence a specializace daňové poradenství.

Obsah semináře:

1) Likvidace společnosti s cílem zánik společnosti a její výmaz z obchodního rejstříku
Dělíme na čtyři etapy:
ZAHÁJENÍ -  Rozhodnutí o vstupu podniku do likvidace (tj. zrušení obchodní společnosti likvidací)
PROCES - Předložení návrhu na rozdělení likvidačních zůstatků, (tj. sestavení likvidačního plánu)
ROZDĚLENÍ ZUSTATKU - Realizace plánu likvidátorem (tj. rozdělení likvidačního zůstatku a skončení likvidace)
NÁVRH NA VÝMAZ a VÝMAZ  společnosti z obchodního rejstříku
Postup z hlediska právní problematiky:
- zrušení společnosti (dobrovolné i nucené)  
- kdy se likvidace nevyžaduje
- likvidátor – jmenování, odvolání, kompetence a odpovědnost
- postavení ostatních orgánů společnosti v průběhu likvidace
- likvidace
- plnění závazků společnosti a oprávnění věřitelů
- zpěněžnění majetku
- skončení likvidace
- zánik společnosti a výmaz z obchodního rejstříku
Postup při dodržování Zákona o účetníctví a daňových zákonů a jiných zákonů:
- zahajovací likvidační účetní rozvaha, soupis jmění
- specifika daně z příjmů právnických osob v souvislosti s likvidací
- podávání daňových přiznání v průběhu likvidace, při jejím zahájení a ukončení
- oznamovací povinnosti v souvislosti s likvidací
- souhlas správce daně s ukončením činnosti
- praktický příklad k likvidaci- vstup do likvidace,rozdělení likvidačního zůstatku
- uložení spisového a účetního materiálu, archivace po zániku účetní jednotky =  20-ti min. vstup komerční spisovny
       2) Likvidace společnosti s  cílem obnovení činnosti
       3) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

22. listopadu 2016 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221681

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!