Metrologie
1) Pro začátečníky
2) Problematika tolerancí
3) Způsobilost měřidel

Metrologie pro začátečníky

Rozsah semináře:   16 výukových hodin/2 dny

Lektor:                                  Ing. Radovan Bena - dlouholetý lektor
                                                           čtení technické dokumentace, metrologie,
                                                           školení jeřábníků a vazačů, ročně proškolí
                                                           cca 2 000 osob

Místo konání:                      MANERA CONSULTA, Ostrava – Mariánské Hory nebo
                                                           ve Vaší firmě

Cena:                                     3 600,- Kč bez DPH za oba školící dny
                                                           v ceně je výukový materiál, občerstvení, možnost
                                                           praktických konzultací

 

Obsah semináře:

 1. HISTORICKÝ ÚVOD
 2. MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK SI
                                                
 3. METROLOGIE V PRAXI
  • Charakteristika jednotlivých měřidel
  • Metrologický řád
  • Povinnosti uživatele
  • Nejistoty
                                                                                                
 4. VYPRACOVÁNÍ KALIBRAČNÍCH POSTUPŮ
  • Náležitosti potřebné k vypracování kalibračních postupů
  • Kalibrační postup – Posuvné měřítko digitální
  • Stanovení nejistot měření pro jednotlivé kalibrace
                                     
 5. TECHNICKÁ DOKUMENTACE -GEOMETRICKÉ TOLERANCE
 6. DISKUZE A KONZULTACE

Problematika tolerancí

Rozsah semináře:   16 výukových hodin/2 dny

Lektor:                                  Ing. Radovan Bena - dlouholetý lektor
                                                           čtení technické dokumentace, metrologie,
                                                           školení jeřábníků a vazačů, ročně proškolí
                                                           cca 2 000 osob

Místo konání:                      MANERA CONSULTA, Ostrava – Mariánské Hory nebo
                                                           ve Vaší firmě

Cena:                                     3 600,- Kč bez DPH za oba školící dny
                                                           v ceně je výukový materiál, občerstvení, možnost
                                                           praktických konzultací


Obsah semináře:

 1. Podniková metrologie a legislativa
  1. druhy měřidel
  2. stanovená měřidla
  3. požadavky na měřidla
  4. zajištění metrologických vlastností měřidel
 2. Měření veličin a jeho přesnost vyjadřovaná pomocí chyb měření
  1. tolerance – nejistota, návaznost
  2. zapisování tolerancí na výkresech
 3. Mezní rozměry
 4. Toleranční značky
 5. Toleranční pole
 6. Nejistota měření
  1. základy
  2. model měření
  3. jednotlivé kroky
  4. kombinovaná a rozšířená nejistota
 7. Struktura povrchu a její hodnocení
 8. Problematika limitů
 9. Ověřování a kalibrace měřidel
 10. Stanovení nejistoty měření při kalibraci a měření teploty a jiných veličin
 11. Diskuze a konzultace

Způsobilost měřidel

Rozsah semináře:   16 výukových hodin/2 dny

Lektor:                                  Ing. Radovan Bena - dlouholetý lektor
                                                           čtení technické dokumentace, metrologie,
                                                           školení jeřábníků a vazačů, ročně proškolí
                                                           cca 2 000 osob

Místo konání:                      MANERA CONSULTA, Ostrava – Mariánské Hory nebo
                                                           ve Vaší firmě

Cena:                                     3 600,- Kč bez DPH za oba školící dny
                                                           v ceně je výukový materiál, občerstvení, možnost
                                                           praktických konzultací

 

Obsah semináře:

 1. Metrologie a základní pojmy
  1. měřidlo
  2. etalon
  3. nejistota
  4. návaznost)
 2. Národní metrologický systém
 3. Instituce v metrologii
 4. Stanovená měřidla
  1. legislativní požadavky na měřidla
 5. Informace o ověřování pracovních měřidel stanovených a kalibraci pracovních měřidel nestanovených
 6. Model pro hodnocení způsobilosti měřidel
 7. Metodologie (postupy) při stanovování způsobilosti měřidel
 8. MSA - analýza systému měření
 9. Hodnocení způsobilosti, indexy způsobilosti a jejich význam
 10. Konfirmace měřidel
 11. Metrologický řád
 12. Problematika certifikace managementu kvality, akreditace laboratoří

Diskuze a konzultace

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!