1. 11. 2018  -13. 12. 2018 | Bc. Elena Vontorková | Mzdové účetnictví

Cíl semináře:
Absolvent rekvalifikačního kurzu získá veškeré kompetence a dovednosti vztahující se k mzdovému účetnictví. Po absolvování tohoto kurzu bude absolvent schopen zahájit samostatnou činnost a získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Cílová skupina:
Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce, kteří si chtějí osvojit vedení mzdového účetnictví. Rekvalifikační kurz je vhodný pro osoby, které si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru.

Podmínky pro zájemce:
Alespoň 2 roky praxe v oboru; Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou; Základní znalost PC, zejména Microsoft Office a Internet.

Lektor:
Bc. Elena Vontorková
- specialista v oblasti mzdového účetnictví, daní a pracovně-právní problematiky

Obsah semináře:

1) Zákoník práce - podrobný rozbor.
2) Povinnosti zaměstnavatelů při přijímání nového zaměstnance.
3) Zákon o minimální mzdě.
4) Základní pravidla výpočtu mezd.
5) Sociální, důchodové a nemocenské pojištění.
6) Zdravotní pojištění a cestovní náhrady.
7) Průměrný výdělek.
8) Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost.
9) Roční zúčtování daně.
10) Srážky ze mzdy-exekuce, insolvence.
11) SOUVISLÝ PŘÍKLAD.
12) Zákon o inspekci práce, Zákon o zaměstnanosti.
13) Opakování formou výpočtu příkladu.
14) Závěrečná zkouška.


Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

1. 11. 2018  -13. 12. 2018 , každé úterý a čtvrtek  14,00 hod - 19,00 hod

Rozsah:
80 vyučovacích hodin

Variabilní symbol:
221866

Cena semináře:

7 600,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!