15. 4. 2016 | Ing. Šárka Zicháčková | Daně

Cíl semináře:

Od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení.  Cílem semináře je seznámit posluchače s nezbytnými informacemi týkající se kontrolního hlášení – jeho podání, vyplnění a další náležitosti s tím související.

Cílová skupina:

Seminář je určen pracovníkům ekonomických úseků, a to i obchodních oddělení, plátcům a osobám, které se podílejí na sestavení daňových přiznání k DPH, a všem, kteří přicházejí do styku s problematikou DPH a chtějí se v ní orientovat.

Lektor:

Ing. Šárka Zicháčková – specialista na DPH

Obsah semináře:

1) Podání vysvětlení k této nové povinnosti
2) Metodický postup sestavení podkladů pro hlášení
3) Přijaté daňové doklady, jejich uvedení do kontrolního hlášení a do přiznání k DPH
4) Vydané daňové doklady, jejich uvedení do kontrolního hlášení  a do přiznání k DPH
5) Formulář, způsob předkládání, sankce, za nepodání nebo pozdní podání
6) Nejčastější problémy v oblasti DPH
– zdaňování plnění, která nejsou předmětem daně a související uplatňování odpočtu
– služby – místo plnění, osoba povinná přiznat daň, osoba usazená a neusazená v tuzemsku
– zboží – dodání zboží v ČR, rizika u tuzemských dodávek
– fakturace a daňové doklady 2016, kdy má plátce povinnost je vystavit, právo je vyžadovat
– DPH pří nákupu, prodeji, darování
– stavební a montážní práce u staveb pro bydlení
– problematika základních pojmů uvedených v § 48 – první snížená sazba daně u stavebních a montážních prací na dokončené nemovitosti
– dodání vybrané nemovité věci podle § 56
– plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
– nárok na odpočet – rozsah a podmínky jeho uplatnění
7) Na co nezapomenout a jak správně uvádět doklady do kontrolního hlášení

Místo konání semináře:

Budova Zepter, naproti hotelu Harmony (dříve Chemik), ul. 28. října 165, Ostrava – Mariánské Hory

Termín:

15. dubna 2016 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

990,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221625

  Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
  V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

  Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

  SouhlasímNesouhlasím

   

  Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!