29. 3. 2017 | Danuše Smetanová | Daně
888
Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami DPH pro rok 2017 a zrekapitulovat změny, které nabyly účinnost v druhé polovině roku 2016.  Pozornost bude rovněž věnována sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2016 a problémovým oblastem. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy posluchačů.

Cílová skupina:
Účetní a daňové poradce, ekonomy, auditory, pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.

Lektor:
Danuše Smetanová
– specialista na DPH

Obsah semináře:

1) Aktuální informace
- vývoj legislativy, užitečné informace GFŘ
2) Rekapitulace změn, které nabyly účinnosti v druhé polovině roku 2016
- sankce u kontrolního hlášení
- rozšíření systému reverse charge
- daňový doklad při vývozu a další změny související s novými celními předpisy
- změna sazby DPH
3) Změny pro rok 2017, po novele platné od 1. 4. 2017
- vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění
- nárok na odpočet daně
- rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti
- zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání
- služby související s nemovitostí
- podnikání se společníky ve společnosti (sdružení)
- nespolehlivá osoba a ručení za daň
- další změny
4) Další aktuální problémy
- zkušenosti s kontrolním hlášením
- registrace plátce z důvodu překročení obratu, počítání obratu - vazba na EET
Aktuální dotazy a diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

29. března 2017 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221725

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!