19. 9. 2016 | Danuše Smetanová | Daně
888
Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit posluchače s významnými změnami, které by neměl opomenout žádný dovozce ani vývozce. Celní kodex Unie mění od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii, tyto změny budou mít dopad i na pravidla pro uplatňování DPH při vývozu a dovozu.

Cílová skupina:
Seminář je určen pracovníkům ekonomických úseků, a to i obchodních oddělení, plátcům a osobám, které se podílejí na sestavení daňových přiznání k DPH a všem, kteří přicházejí do styku s problematikou DPH a chtějí se v ní orientovat.

Lektor:
Danuše Smetanová – specialista na DPH

Obsah semináře:

1) Novela Celního kodexu a jeho dopadu do zákona o DPH
2) Novela zákona o DPH a změny v úpravě formulářů daňového přiznání k DPH
3) Změny pokynů k vyplnění přiznání k DPH a obdobně i pro kontrolní hlášení v návaznosti na obě novely                      
4) Praktické příklady
5) Aktuální dotazy, diskuse.

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

19. září 2016 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221627

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!