9. 1. 2018 | Ing. Jindřich Pater |

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb. Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (příslušnost stavebních úřadů), vedení koordinovaného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do koordinovaného řízení.

Cílová skupina:

Všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).

Lektor:

Ing. Jindřich Pater

Obsah semináře:

 1. Územní rozhodování
  a.a. Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele
  - územní souhlas
  - zjednodušené územní řízení
  - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
  -územní řízení
  a.b. Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  a.c. Koordinované řízení
  - u kterých stavební záměrů lze využít
  - příslušnost
  - proces vedení řízení
  a.d. Územní řízení (koordinované řízení) s integrovaným posuzováním vlivů na životní prostředí – proces, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 2. Stavební řád
  b.a. Ohlašování staveb
  b.b. Uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
  b.c. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  b.d. Specifický postup při povolování provádění stavebního záměru podléhajícího posouzení vlivů na životní prostředí
  b.e. společná usatnovení
  - prokázání oprávnění provést stavbu
  - účastníci řízení
  - posuzování podaných námitek
  b.f. Uvádění staveb do užívání

Diskuse a případné dotazy

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

9. ledna 2018 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
 - občerstvení,
 - káva, čaj,
 - možnost zdarma připojení k wifi,
 - zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221822

Objednávkový formulář:

  Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
  V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

  Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

  SouhlasímNesouhlasím

  Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!