21. 10. 2016 | RNDr. Vladimír Marek |

Cíl semináře:
Aktuální poznatky z ochrany zdraví při práci v nových legislativních podmínkách a s ohledem na jejich naplňování v teorii a praxi různých profesí pro zaměstnavatele.

Cílová skupina:
Určeno pro personální pracovníky, bezpečnostní techniky, vedoucí pracovníky, zástupce zaměstnanců a zdravotnické pracovníky či další poskytovatele pracovně-lékařských služeb.

Lektor:
RNDr. Vladimír Marek -
specialista sekce dohledu a poradenství PLS 

Obsah semináře:

1) Praktické poznatky z aplikace zákona 373/2011 o specifických zdravotních službách v dosavadní praxi v návaznosti na:
a) základní legislativní přehled naší legislativy včetně nových předpisů posledních let
b) Praktické poznatky z aplikace zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a prováděcích předpisů v dosavadní praxi – výklad při používání, nejčastější problémy a nedostatky. Zajištění PLS. Rizika ohrožení zdraví a   dopady  jejich podcenění.
c) Aktuální změny předpisů ke kategorizaci prací – změna zákona 258/2000 Sb. v úplném znění, novela vyhlášky ke kategorizaci.
d) Požadavky z praxe – práce s počítačovými jednotkami /hygienické požadavky, ergonomie při práci/, zdravotní prohlídky všech řidičů, činnosti epidemiologicky závažné, poskytování ochranných nápojů, legislativa první pomoci, požívání návykových látek apod.
2) Aktualizaci kategorizace prací vyhláškou 107/2013 Sb. a její dopady do zařazování prací v různých rezortech, starší kategorizace, nutnost obnovy, platnost měření faktorů a změny při zařazování prací do kategorií, zásadní změny u některých faktorů, dopad na náplň a periodu zdravotních prohlídek, náplň prohlídek rizikových prací a změny s vyhláškou 79/2013 Sb.
-   zajištění pracovně-lékařských služeb /zákon 373/2011 Sb. a prováděcí vyhláška 79/2013 Sb.
3) Zajištění pracovně-lékařských služeb v praxi, písemné smlouvy a požadavky na jejich obsah, výběr lékaře nebo zdravotnického zařízení, prohlídky v kategorii první a v organizacích, které mají své vlastní specifické předpisy. Povinnosti zaměstnavatelů a nejčastější chyby, kterých se v praxi dopouštějí. Povinnosti uchazečů o zaměstnání či zaměstnanců, dodržování lhůt prohlídek, problematika výpisů ze zdravotní dokumentace.
4) V praxi zapomínaná rizika ohrožení zdraví a jejich dopad na náplň a periodu zdravotních prohlídek – ve zdravotnictví, školství, v sociálních službách, práce epidemiologicky závažné, řízení vozíků, stavebních strojů, jeřábů včetně vázání břemen, řízení referentských vozidel, práce ve výškách a na elektrických zařízeních, práce v noci, problematika hlasové zátěže. Kontroly hygienické služby.
5) Prohlídky řidičů motorových vozidel včetně řidičů referentských vozidel, praktická doporučení apod.
6) Práce se zobrazovacími jednotkami – práce na PC, notebooku, zařízení a vybavení pracoviště,
ergonomie pracovního místa, možné zdravotní problémy a jejich posuzování, kategorizace faktorů, ochranné pomůcky povinné a doporučené, rozsah zdravotního vyšetření pracovníků.
7) Činnosti epidemiologicky závažné, rozsah a perioda prohlídek, zdravotní průkaz a jeho význam, povinnosti zaměstnanců.
8) Problematika agenturního zaměstnávání a náplň a četnost prohlídek, povinnosti agentury a uživatele těchto zaměstnanců.
9) Praktické poznatky z výkonu dohledů na pracovištích, z poradenské a školicí činnosti – první pomoc, vybavení lékárniček atd.
– obsah a archivace dokumentace,  četnost a odstraňování závad.
10) Formou výkladu teorie a upozornění na zjišťované nedostatky v praxi s možnými důsledky, odpovědi na otázky, které vás zajímají.

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

21. října 2016 od 9,30 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221659

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!