3. 12. 2021 | Bc. Elena Vontorková |

Cíl semináře:
Účastníci získají přehled o všech změnách dotýkajících se jejich práce. Lektor se rovněž podělí o své zkušenosti z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro  klienty v soukromé i státní sféře. Po absolvování semináře budete schopni vytvořit efektivní personální agendu, získáte návod na vytvoření jednoduchého a srozumitelného mzdového a personálního systému.

Cílová skupina:
Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům i všem ostatním, kteří chtějí mít aktuální informace o mzdové a personální problematice.

Lektor:
Bc. Elena Vontorková
- specialista v oblastech daňových zákonů, daňové evidence, pracovně-právních vztahů, oddlužení a insolvence

Obsah semináře:

1) Vedení personální agendy
- co je třeba udělat před uzavřením pracovního poměru
- seznámení zaměstnance s jeho právy, povinnostmi
- osobní spis zaměstnance se zřetelem na ochranu osobních údajů (doklady přeložené zaměstnavatelem, doklady předložené zaměstnancem)
- specifické kategorie zaměstnanců (studenti, důchodci)
- personální agenda za trvání pracovního poměru
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
- pracovní doba a doba odpočinku
- dovolená v roce 2019
- péče o zaměstnance
- pracovní cesty
- ukončení pracovního poměru a povinnosti s tím spojené
-  ochrana osobních údajů zaměstnance
2) Vedení mzdové agendy
- povinnosti ve mzdové účtárně (při vzniku pracovního poměru, při trvání pracovního poměru, při ukončení kalendářního měsíce, při ukončení kalendářního roku, při ukončení pracovního poměru)
- řešení konkrétních případů z praxe týkajících se průměrného výdělku, srážek ze mzdy- zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v roce 2021, nové sazby minimální mzdy
- průměrný výdělek
- srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2021
3) Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2021
4) Náhrada mzdy za prvních čtrnáct dnů a nemocenské pojištění v roce 2021
5) Povinnosti zaměstnavatelů v důchodové agendě v roce 2021
6) Další očekávané změny v roce 2021
Aktuální dotazy a diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

3. prosince 2021 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijímení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:
222124

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!