1. 2. 2019 | Bc. Elena Vontorková | Daně

Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování za rok 2018 a upozornit na změny pro rok 2019.

Cílová skupina:
Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům, osobám samostatně výdělečně činným a všem ostatním, kteří připravují podklady k ročnímu zúčtování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Lektor:
Bc. Elena Vontorková
- specialista v oblastech daňových zákonů, daňové evidence, pracovně-právních vztahů, oddlužení a insolvence

Obsah semináře:

1) Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018
- žádost zaměstnance/poplatníka o provedení ročního zúčtování
- podmínky vzniku povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani
- náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani
- zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do ročního zúčtování
- provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
2) Výpočet ročního zúčtování
- výpočet základu daně
- podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, doklady, kterými prokazuje poplatník nárok u plátce daně
- odečet hodnoty bezúplatného plnění, nové podmínky pro uplatnění hodnoty odběru krve nebo jejích složek
- odečet úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, vymezení bytových potřeb
- odečet příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, pojistného na soukromé životní pojištění
- odečet příspěvků zaplacených členem odborové organizace, odečet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
- výpočet daně
- snížení daně o slevy na dani, slevu základní, na invaliditu, u držitele průkazu ZTP/P, na studenta
- podmínky pro uplatnění slevy na manželku/manžela, registrovaného partnera
- podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte, změna podmínek za rok 2018
- správné uplatnění částky daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu ročního zúčtování za rok 2018 vzhledem ke změně výše daňového zvýhodnění pro rok 2019
- daňové zvýhodnění formou slevy na dani, formou ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu
3) Povinnosti plátce daně
- lhůta pro výpočet ročního zúčtování
- vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu
- vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
- vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce
- opravy chybně vypočtených záloh a daně
- povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
4) Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2019
- změna výše daňového zvýhodnění
- změna výše osvobozeného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé živostí pojištění
- Minimální mzda platná od 1. 1. 2019 a dopady na daň ze závislé činnosti
- informace o nových tiskopisech pro rok 2019, praktické návody, řešení, správné postupy pro mzdové účetní při použití nových povinných formulářů
- další informace o změnách, pokud budou schváleny

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

20. prosince 2018 od 9,00 až do 14,00 hod.
1. února 2019 od 9,00 až do 14,00 hod.
26. února 2019 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol:
1. února 2019 VS 221904
26. února 2019 VS 221906

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!