26. 9. 2018 | Ing. Dagmar Procházková |

Cíl semináře:
Seminář má za cíl poskytnout náhled do problematiky skladového hospodářství a seznámit posluchače zejména se změnami, které se v oblasti účetnictví vyskytly a mají návaznost na tuto problematiku.

Cílová skupina:
Zaměstnance v oblasti ekonomiky, zásobování, skladového hospodářství, účetním, kteří si chtějí osvojit či osvěžit znalosti a seznámit se změnami, které přinesly změny v oblasti účetní legislativy.

Lektor:
Ing. Dagmar Procházková
- daňová poradkyně a auditorka

Obsah semináře:

1) Druhy zásob (podle způsobu pořízení - nákupem, vlastní výrobou)
2) Vymezení pojmů zásob (materiál, zboží, mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, zásoby vlastní výroby)
3) Vedení skladové evidence způsobem průběžným A a způsobem periodickým B (rozdíly, příklady)
4) Oceňování zásob, kurzové rozdíly
5) Opravné položky k zásobám
6) Návaznost na fakturace
7) Postup při vyskladnění zásob
8) Vnitropodnikové směrnice
9) Reklamace
10) Přecenění výrobků na skladě
11) Nevyfakturované dodávky
12) Účtování zásob přímo do spotřeby
13) Zásoby předané a přijaté ke zpracování
14) Opravné položky k zásobám
15) Vratné obaly
16) Ocenění úbytků ze skladu
17) Dar, odpad
18) Inventarizace zásob
19) Mezinárodní účetní standardy - IAS 26 - zásoby
20) Nejčastější chyby

Diskuse a dotazy.

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

26. září 2018 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)
888,-Kč bez DPH při koupi tří seminářů v rámci akce "tři moudré osmičky od MANERY"

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221846

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!