8. 2. 2017 | Bc. Elena Vontorková | Daně
888
Cíl semináře:
Cílem semináře je objasnit aktuální problémy v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob 2016/2017 a se souvisejícími problémy, dále se bude zabývat účetní závěrkou. Pozornost bude také věnována informacím nezbytným pro správné sestavení přiznání k dani.

Cílová skupina:
Seminář je určen podnikatelům, účetním a všem zájemcům, kterých se tato daň dotýká.

Lektor:
Bc. Elena Vontorková
- specialista v oblastech daňových zákonů, daňové evidence, pracovně-právních vztahů, oddlužení a insolvence

Obsah semináře:

1) Účetní závěrka
- Aktuality - informace k vývoji účetních předpisů a změnám připravovaným pro rok 2017 (dle aktuálního vývoje legislativy), nové interpretace Národní účetní rady
- Rekapitulace změn v účetnictví podnikatelů v roce 2016
- Příprava podkladů pro sestavení daňového přiznání
- Povinné a nepovinné části účetní závěrky sestavené za účetní období započaté  od 1.1.2016
2) Daň z příjmů fyzických osob
a) Aktuální problémy v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob 
- jednotlivé dílčí základy daně
- osvobozené příjmy
- vybrané daňové a nedaňové příjmy
 - vybrané zdaňované a nezdaňované příjmy
- úpravy základu daně včetně postupu při přechodu z vedení daňové evidence na paušál a naopak, při přechodu z vedení daňové evidence na účetnictví a naopak
- daňová evidence – problémové oblasti
- odpočty a slevy
- daňová optimalizace
- paušální výdaje
- změna ve způsobu uplatnění výdajů
- pohledávky, škody, nakládání s majetkem
b) Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob podle aktuální legislativy
c) Sestavení daňového přiznání za rok 2016
d) Aktuální metodické pokyny, sdělení a informace MF a GFŘ
Aktuální dotazy a diskuse

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

8. února 2017 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221715

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!