23. 1. 2018 | Ing. Darohomíra Slawiková |

Cíl semináře:
Cílem semináře je dosažení určité míry aktualizovaných znalostí v oblasti účetnictví a příslušné legislativy v neziskovém sektoru, které jsou nutné pro zajištění profesionality zaměstnanců a které zajistí schopnost co nejlepšího a nejkvalitnějšího plnění potřeb klientů, což podpoří další růst firmy.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy a církve a církevní organizace a školské právnické osoby účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb. Pro všechny, kdo musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání daně z příjmu právnických osob. Orientačně mohou být zodpovězeny i dotazy týkající se účetní závěrky bytového družstva (účtují dle vyhlášky 500/2002 Sb.) nebo společenství vlastníků. Seminář je určen účetním a managementu těchto organizací.

Lektor:
Ing. Drahomíra Slawiková

Obsah semináře:

 1. Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon, zřizovatele, statutární orgán)
 2. Inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů
 3. Kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha), rozdíly mezi postupy účtování platné pro podnikatelské subjekty
 4. Nejčastější chyby a omyly (dary – na investice a provoz, dotace na investice a provoz, příspěvky)
 5. Sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztráty, schválení a proúčtování výsledku hospodaření minulého roku
 6. Příloha k účetní závěrce, příprava na audit účetní závěrky
 7. Dva přístupy k sestavení přiznání, hlavní a hospodářská činnost, členění výnosů na osvobozené, které jsou či nejsou předmětem daně a přiřazení nákladů, závazné posouzení
 8. Formulář přiznání, příloha k daňovému přiznání
 9. Pohled auditora a daňového poradce
 10. Dotazy mohou být kladeny v průběhu celého semináře

 

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

23. leden 2018 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
 - občerstvení,
 - káva, čaj,
 - možnost zdarma připojení k wifi,
 - zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221823

Objednávkový formulář:

  Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
  V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

  Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

  SouhlasímNesouhlasím

  Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!