16. 1. 2019 | Ing. Andrea Hošáková | Účetnictví

MANERA CONSULTA, s.r.o. ve spolupráci s EKONOMPRESS

Cíl semináře:

Návod, jak zvládnout uzávěrku vybraných účetních jednotek - příspěvkových organizací a ÚSC

Cílová skupina:
Seminář je určen pro účetní, ekonomy a podnikatele, kteří vedou účetnictví.

Lektor:
Ing. Andrea Hošáková
 - daňová poradkyně a auditorka

- daňová poradkyně s dlouholetou praxí v neziskové sféře; autorka publikace Praktická aplikace přímých daní v PO a zkušená lektorka

Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Obsah semináře:

- Co nového na webu MFČR – otázky a odpovědi na aktuální problematické otázky

- Na co nezapomenout při provádění fyzické či dokladové inventarizaci (oprávky dlouhodobého majetku, fondy a využití zjednodušeného inventarizačního soupisu, pasiva obecně, specifika inventury softwaru, pozemků, podrozvaha, vypůjčený či pronajatý majetek)

- Fondové hospodaření příspěvkové organizace

- Aktualizace vnitřních předpisů vybrané účetní jednotky

- Vybrané účetní případy před sestavením účetní závěrky

- Zaúčtování technického zhodnocení majetku dokončeného případně pokračujícího po 31.12 kalendářního roku (včetně otázky z čeho toto TZ hradit)

-  Vyúčtování přijatých transferů ve věcné a časové souvislosti do výnosů

- Zaúčtování časového rozlišení a dohadných položek

- Zaúčtování opravných položek k pohledávkám a k majetku

- Doúčtování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek a závazků

- Oprava chyb předcházejících účetních období ve vazbě na hladinu významnosti

- Výpočet a zaúčtování případné daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob

- Sestavení povinných výkazů dle rozsahu účetní závěrky

- Konsolidace za rok 2018 pro vybrané účetní jednotky

- Co předkládáme orgánu zřizovateli pro schválení účetní závěrky

- Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin veřejného rejstříku

- Povinnost mít zveřejněn rozpočet i rozpočtový výhled

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

16. ledna 2019 od 8:30  až do 13:30 hod.

Cena semináře:

1200.- Kč

V ceně semináře je zahrnuto:

- materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit se, je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

Variabilní symbol: 5122018; do poznámky napište jméno účastníka

 

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!