12. 10. 2016 | Bc. Elena Vontorková | Pracovní právo
888
Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámení posluchačů s novinkami v oblasti pracovního práva a cestovních náhrad. Tento kombinovaný seminář má za úkol objasnit nejdůležitější záležitosti v těchto dvou oblastech.

Cílová skupina:
Seminář je určen manažerům a řídícím pracovníkům, vedoucím a zaměstnancům personálních útvarů, pracovníkům právních oddělení, advokátům a další odborné veřejnosti.

Lektor:
Bc. Elena Vontorková

Obsah semináře:

1) Seznámení s obsahem poslední novely zákoníku práce
2) Obecná ustanovení zákoníku práce

3) Vznik, změna a skončení pracovního poměru
4) Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
5) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
6) Problematika cestovních náhrad
- cesty při kterých zaměstnanci přísluší cestovní náhrady
- cestovní výdaje jiných osob
- druhy cestovních náhrad
- daňové a účetní souvislosti
- změny od 1. 1. 2017
7) Diskuze a případné dotazy

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

3. listopadu 2016 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221664

Podrobnosti připravujeme. Děkujeme za pochopení.

3. 11. 2016 | | Pracovní právo
888
Cíl semináře:
Seminář je zaměřen na praktické dopady zákoníku práce do praxe, obsahuje praktická doporučení, příklady a návody k řešení složitých situací, které přináší každodenní praxe v pracovněprávních vztazích včetně vybrané judikatury.

Cílová skupina:
Seminář je určen manažerům a řídícím pracovníkům, vedoucím a zaměstnancům personálních útvarů, pracovníkům právních oddělení, advokátům a další odborné veřejnosti.

Lektor:

Obsah semináře:

1) Seznámení s obsahem poslední novely zákoníku práce
2) Obecná ustanovení zákoníku práce
- pracovní smlouva, jmenování a vznik pracovního poměru
- pracovní poměr na dobu určitou a na dobu neurčitou- zkušební doba
- agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
- změny pracovního poměru
- skončení pracovního poměru
- odstupné
3) Vznik, změna a skončení pracovního poměru
- pracovní smlouva, jmenování a vznik pracovního poměru
- pracovní poměr na dobu určitou a na dobu neurčitou
- zkušební doba
- agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
- změny pracovního poměru
- skončení pracovního poměru
- odstupné
4) Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
- spory z neplatného rozvázání pracovního poměru
- náhrada mzdy a náhrada škody při neplatném rozvázání pracovního poměru
- skončení pracovního poměru při neplatném rozvázání pracovního poměru
5) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
- dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, použití ustanovení upravujících pracovní poměr
6) Pracovní doba a doba odpočinku
- pracovní doba, překážky v práci, dovolená
7) Odměňování práce
- mzda, plat, odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, náhrada mzdy, zejména při překážkách v práci
8) Náhrada škody a bezdůvodné obohacení
- odpovědnost zaměstnance za škodu, odpovědnost zaměstnavatele za škodu, odpovědnost za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích
9) Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
- převod úkolů nebo činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, zrušení zaměstnavatele,  smrt zaměstnance, smrt zaměstnavatele
10) Diskuze a případné dotazy

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

12. října 2016 od 9,00 až do 14,00 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221664

Objednávkový formulář:

    Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
    V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

    Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

    SouhlasímNesouhlasím

    Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!