1. 3. 2018 | RNDr. Vladimír Marek |

Cíl semináře:

Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb., nabyla účinnosti 1. listopadu 2017. Následně byla provedena o novelizace prováděcí vyhlášky o pracovnělékařských službách č. 79/2013 Sb., která vyšla ve sbírce a zároveň je platná od 15.12.2017. Tyto změny přinesly do povinného zabezpečení pracovnělékařských služeb závažné novinky. V některých případech došlo k určitému uvolnění právní úpravy, v jiných pak naopak k zpřesnění i jejímu zpřísnění. Všechny tyto novinky budou účastníkům srozumitelně představeny. Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy a získat ty správné informace a předejít tak sporům, respektive i hrozbě pokut. Buďte připraveni!

Cílová skupina:

Seminář je určen pro zaměstnavatele /personalisty, ref. BOZP, lékaře a zdravotnický personál, kteří PLS zajišťují, pracovní agentury, zaměstnance a jejich zástupce.

Lektor:

RNDr. Vladimír Marek - poradce, konzultant a soudní znalec

Obsah semináře:

1. Novela zákona o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. pod číslem 202/2017 Sb., který vstoupil v platnost dne 1.11. 2017 a dopady do praxe – formou úplného aktuálního znění se zvýrazněním nových povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců, zdravotnického personálu, s příklady naplňování v praxi a vedení dokumentace pro kontrolní orgány.

2. Posudková činnost - nově změny lhůt a nových možností naplňování PLS – obsah žádostí, formuláře, výpisy, nové typy posudků, možnosti přezkumu, vzdání se práva na přezkum posudku, odvolací řízení.

3. Aktualizace prováděcí vyhlášky 79/2013 Sb. pod č. 436/2017 Sb. platné od 15.12. 2017 – změny v dohledové činnosti, změny v délce period prohlídek, změny u mimořádných prohlídek a zásadní změny u výstupních prohlídek, změny v žádostech a posudcích, v náplních prohlídek na rizikových pracovištích a především u ohrožení zdraví rizikem např. při řízení ref. vozidel, nové periody prohlídek, stejně u noční práce a řada dalších změn.

4. Aktuality v ochraně zdraví při práci, odborné a právní výklady problémů z praxe /např. změny v kategorizaci prací, poskytování ochranných nápojů, ergonomie při práci s PC, atd. dle zájmu.

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

1. března 2018 od 9,00 až do 14,30 hod.

Cena semináře:

1 190,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály
980,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhoděná cena - Zelená Manera)
900,- Kč bez DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály (zvýhodněná cena - Oranžová Manera)

V ceně semináře je zahrnuto:
 - materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera (zavináč) manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

variabilní symbol: 221841

Objednávkový formulář:

Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

SouhlasímNesouhlasím

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!