14. 5. 2019 | Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová

MANERA CONSULTA, s.r.o. ve spolupráci s EKONOMPRESS

Cíl semináře:

Cílem je prohlubování kvalifikace úředníků a ekonomů ÚSC a příspěvkových organizací související s právní úpravou kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem.

Cílová skupina:

- úředníci příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, kulturních služeb, technických služeb

- úředníci územních samosprávných celků, kteří se kontroly zúčastňují

Lektor:
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
- zkušená lektorka s dlouhodobou praxí na krajském úřadě v oboru kontroly a přezkumu hospodaření, členka Českého institutu interních auditorů
Lektorka vede svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!!

Obsah semináře:

Seminář bude obsahovat informace k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole se zaměřením na povinnosti územních samosprávných celků a příspěvkových organizací na úseku schvalovacích postupů v řídící kontrole.. Výklad k pojetí vnitřního kontrolního systému, nastavení povinností vyplývajících z právních předpisů při zabezpečení výkonu veřejnosprávních kontrol. Příklady dobré praxe i nejčastější kontrolní zjištění při výkonu veřejnosprávních kontrol. Nedílnou součástí semináře je výklad procesní normy – kontrolního řádu, postupy kontrolních orgánů a vzorové písemnosti k aplikaci kontrolního řádu, práva a povinnosti kontrolních pracovníků i kontrolovaných osob. Nejvíce diskutovanou částí u semináře bývají také otázky k tomu jak zabezpečit výkon kontrol, a to jak z personálního hlediska, tak nastavení obsahu kontrol.

Obsah semináře:

1.  povinná veřejnosprávní kontrola zřizovatele

- právní úprava – zákon č. 320/2001 Sb. , metodika MF ČR

- proces - nová právní úprava -  zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, metodika MV ČR – Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 10

- vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace

- vzorové postupy - kontrolní listy

- příklady

2. procesní úprava kontrol – kontrolní řád z.č. 255/2012 Sb.

- úkony předcházející kontrole

- pověření ke kontrole

- protokol o kontrole – náležitosti

- kontrolní postupy

- vyřizování námitek

- vazba ke správnímu řádu

Místo konání semináře:

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 8, Ostrava - Mariánské Hory

Termín:

14. května 2019 od 8:30  až do 13:30 hod.

Cena semináře:

1200.- Kč

V ceně semináře je zahrnuto:

- materiál k semináři,
- občerstvení,
- káva, čaj,
- možnost zdarma připojení k wifi,
- zdarma parkování pár metrů od školící místnosti...

Přihlásit se, je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.

Pro přihlášení prosím do formuláře vyplňte kontaktní údaje, uveďte o jaký seminář a jaký termín máte zájem. Uveďte jména a přijmení přihlašovaných osob a o zbytek se již postaráme my.

Variabilní symbol: 14552019; do poznámky napište jméno účastník

a

Objednávkový formulář:

Společnost MANERA CONSULTA, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
V případě neudělení souhlasu nebudou Vaše osobní data zpracovány ani evidovány – více v záložce Ochrana osobních údajů.

Prosím o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vámi výše uvedených údajů

SouhlasímNesouhlasím

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!